1

Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW terdapat dalam surah ….

 

A

Al-Qadr ayat 1- 5

 

B

Al-‘Alaq ayat 1 – 5

 

C

Al-A’la ayat 1 – 5

 

D

Al-Fajr ayat 1 – 5

 

E

 

2

Jumlah ayat dalam surah al-‘Alaq adalah ….

 

A

17 ayat

 

B

18 ayat    

 

C

19 ayat

 

D

20 ayat

 

E

 

3

Penamaan surah al-‘Alaq diambil dari ayat ke ….

 

A

1

 

B

2

 

C

3

 

D

4

 

E

 

4

Al-‘Alaq artinya …

 

A

segumpah kulit    

 

B

segumpah daging    

 

C

segumpah darah

 

D

segumpah tanah

 

E

 

5

Surah al-‘Alaq dalam Al-Qur’an menempati urutan yang ke ….

 

A

96

 

B

97

 

C

98

 

D

99

 

E

 

6

Surat Al-‘Alaq diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di ….

 

A

Gua Hira’

 

B

Gua Tsur    

 

C

Ka’bah

 

D

Mesjidil haram

 

E

 

7

Perhatikan tabel di bawah ini!

No

Lafal

1

عَلَّمَ ٱلْإِنسَـأنَ مَا لَمْ َيـَعْلَمْ

2

ٱلَّذِی عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ

3

ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ

4

خَلَقَ ٱلإِنسَـانَ مِنْ عَلَقٍ

 

Yang merupakan surah al-‘Alaq ayat ke- 2 terdapat pada nomor .…

 

A

1

 

B

2

 

C

3

 

D

4

 

E

 

8

…إِنَّ إِلٰى رَبِّكَ , Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut adalah ….

 

A

يـَعْلَمْ

 

B

مِنْ عَلَقٍ    

 

C

الرُّجْعٰى

 

D

بِٱلْقَلَم

 

E

 

9

Lafal ayat ke-5 surah al-‘Alaq adalah ….

 

A

ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ

 

B


عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ

 

C

كَلَّآ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغٰى

 

D

إِنَّ إِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى

 

E

 

10

Perhatikan ayat berikut ini!اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Terjemahan yang tepat untuk ayat tersebut adalah ….

 

A

Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan

 

B

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah

 

C

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah

 

D

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya

 

E

 

11

Terjemahan ayat ke-3 surah al-‘Alaq adalah ….

 

A

Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan

 

B

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah

 

C

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah

 

D

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya

 

E

 

12

Setelah shalat Isya, Fatimah selalu belajar. Baik mengulang pelajaran yang disampaikan gurunya maupun belajar materi yang akan dipelajarinya esok hari. Fatimah sangat menyadari bahwa tanpa belajar ia tidak bisa apa-apa, karena belajar merupakan kunci kesuksesan.

ayat yang berkaitan dengan peristiwa di atas adalah ….

 

A

إِنَّ إِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى

 

B

كَلَّآ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغٰى    

 

C

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ

 

D

أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى

 

E

 

13

Surah al-‘Alaq tergolong ke dalam surah….

 

A

Madaniyah

 

B

Makkiyah

 

C

Hudaibiyah

 

D

Arabiyah

 

E

 

14

Lafal ayat ke-2 surah al-‘Alaq adalah ….

 

A

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق

 

B

خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ

 

C

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

 

D

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

 

E

 

15

Perhatikan tabel di bawah ini!

No

Lafal

1

عَلَّمَ ٱلْإِنسَـأنَ مَا لَمْ َيـَعْلَمْ

2

ٱلَّذِی عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ

3

ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ

4

خَلَقَ ٱلإِنسَـانَ مِنْ عَلَقٍ

 

Yang merupakan surah al-‘Alaq ayat ke- 4 terdapat pada nomor .…

 

A

1

 

B

2

 

C

3

 

D

4

 

E

 

16

Perhatikan surah al-‘Alaq ayat 3 berikut !

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ

Terjemahan yang tepat adalah….

 

A

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan

 

B

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah

 

C

Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha mulia

 

D

Yang mengajar (manusia) dengan pena

 

E

 

17

Perhatikan terjemahan dari surah al-‘Alaq di bawah ini!

“Bagaimana pendapatmu jika dia (yang dilarang shalat itu) berada di atas kebenaran (petunjuk).”

Lafaz ayatnya adalah adalah….

 

A

أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى

 

B

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى

 

C

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى

 

D

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى

 

E

 

18

Surah al-‘Alaq ayat ke-9 diakhiri dengan lafal….

 

A

الرُّجْعى

 

B

يَنْهى

 

C

صَلَّى

 

D

الْهُدى

 

E

 

19

 

كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ … بِالنَّاصِيَةِ

Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut adalah ….

 

A

لَنَسْفَعاً

 

B

كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ

 

C

فَلْيَدْعُ

 

D

كَلاَّ لا تُطِعْهُ

 

E

 

20

Perhatikan tabel berikut ini!

 

No.

Lafal

No.

Lafal

1.

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

4.

        اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

2.

خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ

5.

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

3.

عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ

 


 

 

Lafal-lafal pada tabel di atas apabila diurutkan menjadi urutan ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh nomor…

 

A

1, 3, 5, 2, dan 4

 

B

2, 1, 4, 3, dan 5

 

C

3, 4, 1, 5, dan 2

 

D

4, 2, 5, 1, dan 3

 

E

 

21

Perhatikan ayat berikut!
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Makna yang terkandung dari ayat di atas adalah….

 

A

setiap manusia harus rajin bekerja

 

B

setiap manusia harus rajin belajar

 

C

setiap manusia harus rajin bersilaturrahmi

 

D

setiap manusia harus rajin bersilaturrahmi

 

E

 

22

Perhatikan tabel berikut ini!

No.

Perilaku

1.

Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

2.

Malas belajar karena belajar itu menyita waktu bermain

3.

Mengajak temannya untuk shalat berjamaah

4.

Selalu bersyukur atas nikmat yang diperoleh

Berdasarkan tabel di atas, perilaku yang seharusnya dilakukan sesuai dengan surah al-‘Alaq ditunjukkan oleh nomor….

 

A

1, 2, dan 3

 

B

1, 3, dan 4

 

C

2, 4, dan 3

 

D

2, 1, dan 3

 

E

 

23

Perhatikan tabel berikut ini!

No.

Perilaku

1.

Mengajak teman bermain bola sampai lupa waktu shalat ashar

2.

Mengajak adiknya beli layang-layang sehingga tidak shalat Jumat


 

3.

Tidak mengaji karena acara kartun di televisi lagi seru

4.

Mengajak teman untuk membaca buku di perpustakaan

Berdasarkan tabel di atas, perilaku yang tidak sesuai dengan surah al-‘Alaq ditunjukkan oleh nomor….

 

A

1, 3, dan 4

 

B

2, 3, dan 4

 

C

4, 2, dan 3

 

D

1, 2, dan 3

 

E

 

24

كَلاَّ إِنَّ … لَيَطْغى

Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah…

 

A

رَبِّكَ

 

B

الْإِنْسانَ

 

C

لَنَسْفَعاً

 

D

الزَّبانِيَةَ

 

E

 

25

Perhatikan ayat berikut!

كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

Makna yang terkandung dari lafal yang bergaris bawah di atas adalah….

 

A

melampaui batas dari ketentuan Allah SWT

 

B

melanggar aturan-aturan Allah SWT

 

C

melaksanakan shalat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT

 

D

melaksanakan zakat dan haji karena Allah SWT

 

E

 

26

Umar sudah menghafal Surah al-‘Alaq ayat 1 sampai 5 dan dia akan melanjutkan hafalannya ayat ke 6, lafal yang harus di hafal Umar ialah ….    

 

A

إِنَّ إِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى

 

B

كَلَّآ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغٰى

 

C

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ

 

D

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

 

E

 

27

Nama malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar untuk mengatur segala urusan adalah ….

 

A

Izrail

 

B

Israfil

 

C

Izrail

 

D

Jibril

 

E

 

28

Surah al-Qadr tergolong ke dalam surah….

 

A

Madaniyah

 

B

Makkiyah

 

C

Hudaibiyah

 

D

Arabiyah

 

E

 

29

Surah al-Qadr dalam Al-Qur’an terletak sebelum surah….

 

A

Al-Buruj

 

B

Al-Bayyinah

 

C

Al-Humazah

 

D

Al-Fiil

 

E

 

30

Perhatikan potongan ayat di bawah ini


وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

Ayat di atas terdapat pada surah al-Qadr ayat….

 

A

4

 

B

3

 

C

2

 

D

1

 

E

 

31

Lafaz yang mempunyai arti sejahteralah (malam itu) dalam surah al-Qadr adalah….    

 

A

لَيْلَةُ الْقَدْرِ

 

B

خَيْرٌ

 

C

حَتَّى

 

D

سَلَامٌ

 

E

 

32

Kemuliaan lailatul qadar terjadi sampai terbit fajar. Hal ini kita ketahui dari surah al-Qadr ayat….

 

A

3

 

B

4

 

C

5

 

D

6

 

E

 

33

Perhatikan surah al-Qadr ayat 1!

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Makna yang tekandung dari ayat di atas adalah….

 

A

Allah menurunkan rezeki pada malam lailatul qadar

 

B

Allah menurunkan musibah pada malam lailatul qadar

 

C

Allah menurunkan hujan pada malam lailatul qadar

 

D

Allah menurunkan al-Quran dari lauh mahfuzd pada malam kemuliaan

 

E

 

34

Beribadah pada malam lailatul qadar pahalanya seperti ibadah seribu bulan, hal ini ditunjukkan oleh surah al-Qadr ayat ke….

 

A

2

 

B

3

 

C

4

 

D

5

 

E

 

35

Ahmad membaca surah al-Qadr ayat ke-4, maka lafaz yang dibaca adalah….

 

A

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

 

B

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

 

C

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

 

D

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

 

E

 

36

Perhatikan tabel di bawah ini!


No.

Perilaku

1.

Memperbanyak membaca al-Quran

2.

Menyambut lailatul qadar dengan pesta kembang api

3.

Memperbanyak zikir

4.

Iktikaf dan shalat malam

 

Berdasarkan tabel di atas, perilaku yang sesuai dengan surah al-Qadr adalah…

 

A

1, 3, dan 4

 

B

2, 1, dan 4

 

C

3, 4, dan 1

 

D

4, 3, dan 2

 

E

 

37

Perhatikan tabel di bawah ini!

No.

Lafaz

1.

مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

2.

الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ

3.

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

4.

فِيهَا

5.

تَنَزَّلُ

 

Lafaz-lafaz pada tabel di atas apabila diurutkan menjadi ayat yang benar ditunjukkan oleh nomor…

 

A

1, 2, 3, 5, dan 4

 

B

2, 4, 1, 5, dan 3

 

C

5, 4, 3, 1, dan 2        

 

D

5, 2, 4, 3, dan 1

 

E

 

38

Perhatikan surah al-Qadr ayat 5 berikut!

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Terjemahan yang sesuai dari ayat di atas adalah….

 

A

sesungguhnya kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam qadar

 

B

malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan

 

C

sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar

 

D

dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?

 

E

 

39

Perhatikan potongan ayat di bawah ini!

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ … شَهْرٍ

Lafaz yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah….

 

A

سَلَامٌ

 

B

حَتَّى    

 

C

أَلْفِ    

 

D

بِإِذْنِ

 

E

 

40

Surah al-Qadr terdiri dari … ayat.

 

A

4

 

B

5

 

C

6

 

D

7

 

E

 

41

Surah al-Qadr dalam Al-Qur’an menempati urutan yang ke ….

 

A

96

 

B

97

 

C

98

 

D

99

 

E

 

42

Perhatikan ayat di bawah ini!

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Ayat di atas terdapat pada surah al-Qadr ayat ke ….

 

A

1

 

B

2

 

C

3

 

D

4

 

E

 

43

Lafal yang mempunyai arti lebih baik” adalah ….

 

A

لَيْلَةُ الْقَدْرِ

 

B

سَلَامٌ

 

C

حَتَّى

 

D

خَيْرٌ

 

E

 

44

Kemuliaan lailatul qadar terjadi hingga ….

 

A

Sore

 

B

Siang

 

C

terbit fajar

 

D

terbit matahari

 

E

 

45

Fatimah membaca surah al-Qadr ayat ke-5, maka lafaz yang dibaca adalah….

 

A

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

 

B

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

 

C

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

 

D

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

 

E

 

46

Beribadah pada malam lailatul qadar pahalanya bagaikan….

 

A

beribadah selama 100 bulan

 

B

beribadah selama 1000 bulan

 

C

beribadah selama 100 tahun

 

D

beribadah selama 1000 tahun

 

E

 

47

Perhatikan ayat berikut ini!

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ    

Makna dari potongan ayat yang bergaris dibawah di atas adalah ….

 

A

malaikat Jibril

 

B

malaikat Mikail

 

C

malaikat Izrail

 

D

malaikal Israfil

 

E

 

48

Al-Qadr artinya ….

 

A

Kesucian

 

B

Kemulian

 

C

Rahmat

 

D

Ampunan

 

E

 

49

Perhatikan tabel di bawah ini!

No.

Lafal

1.

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

2.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

3.

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

4.

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

5.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Lafal-lafal pada tabel di atas apabila diurutkan menjadi dari surah al-Qadr yang benar ditunjukkan oleh nomor….

 

A

1, 2, 3, 5, dan 4

 

B

2, 4, 1, 5, dan 3

 

C

5, 2, 4, 3, dan 1

 

D

5, 4, 3, 2, dan 1

 

E

 

50

Perhatikan surah al-Qadr ayat 3 berikut ini!

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

Terjemahan yang sesuai dariayat di atas adalah….

 

A

sesungguhnya kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam qadar

 

B

malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan

 

C

dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?

 

D

sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar

 

E

 

51


Kata ” بِإِذْنِ رَبِّهِهِمْ ” artinya adalah ….

 

A

Mengatur semua urusan                

 

B

Dengan izin Tuhannya

 

C

Malam Kemuliaan

 

D

Sampai terbit fajar

 

E

 

52

Secara bahasa tarqiq ( ترقيق ) artinya….

 

A

Kasar

 

B

Halus

 

C

Tebal

 

D

Tipis

 

E

 

53

Secara bahasa tafkhim
( تفخيم ) artinya….

 

A

Kasar

 

B

Halus

 

C

Tebal

 

D

Tipis

 

E

 

54

Jawazul wajhain ( جواز الوجهين ) adalah huruf Ra ( ر ) dibaca….

 

A

Kasar

 

B

Tebal

 

C

Tipis

 

D

boleh tebal atau tipis

 

E

 

55

Huruf Ra ( ر ) dibaca tipis disebut dengan….

 

A

iqlab

 

B

jawazul wajhain

 

C

tafkhim

 

D

tarqiq

 

E

 

56

Perhatikan tabel di bawah ini!

1.

Tafkhim

a.

Boleh dibaca tebal/tipis

2.

Tarqiq

b.

Dibaca tipis

3.

Jawazul Wajhain

c.

Dibaca tebal

Pasangan yang tepat berdasarkan tabel di atas adalah…


 

 

A

1a, 2b, 3c

 

B

1c, 2a, 3a

 

C

1c, 2b, 3a

 

D

2a, 3b, 1c

 

E

 

57

Huruf Ra ( ر ) dibaca tebal disebut dengan….

 

A

iqlab

 

B

jawazul wajhain

 

C

tafkhim

 

D

tarqiq

 

E

 

58

Huruf Ra (ر) boleh dibaca tebal dan tipis disebut dengan….

 

A

iqlab

 

B

jawazul wajhain

 

C

tafkhim

 

D

tarqiq

 

E

 

59

Huruf isti’lak ada 7, yaitu….

 

A

ب ي س ش ن ا غ

 

B

ل ر و م ن ي ا

 

C

ا ب ت ق ع م ك

 

D

خ غ ص ض ط ظ ق

 

E

 

60

Huruf Ra (ر ) dibaca tarqiq apabila….

 

A

Ra (ر ) berharakat fathah

 

B

Ra (ر ) berharakat kasrah

 

C

Ra (ر) berharakat dhammah

 

D

Ra (ر ) sebelumnya fathah

 

E

 

61

Perhatikan potongan ayat di bawah ini!

وَمَا أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ

Hukum bacaan Ra (ر) pada lafaz yang bergaris di bawah dari potongan ayat di atas adalah ….

 

A

jawazul wajhain

 

B

Iqlab

 

C

Tafkhim

 

D

Tarqiq

 

E

 

62

Perhatikan potongan ayat di bawah ini!

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Hukum bacaan Ra (ر) pada lafal yang bergaris di bawah dari potongan ayat di atas adalah ….

 

A

jawazul wajhain

 

B

Iqlab

 

C

Tarqiq

 

D

Tafkhim

 

E

 

63

Perilaku dan sifat kita terhadap anak yatim adalah ….

 

A

menyanjungnya

 

B

Menghina

 

C

biasa saja

 

D

baik dan santun

 

E

 

64

Potongan hadits اْليَدِ السُّفْلَى artinya adalah ….

 

A

tangan di atas

 

B

tangan di bawah

 

C

tangan di samping

 

D

tangan di belakang

 

E

 

65

Memberikan sesuatu kepada orang lain, sebaiknya….

 

A

masih dipakai

 

B

tidak dipakai

 

C

sudah rusak

 

D

masih baik atau bagus

 

E

 

66


اَلْيَدُ اْلعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اْليَدِ السُّفْلَى, lafal yang bergaris bawah pada hadits tersebut maksudnya adalah .…

 

A

orang yang memberi     

 

B

orang yang meminta

 

C

orang yang kikir

 

D

orang yang rajin

 

E

 

67

Perhatikan potongan hadits berikut ini

وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

Kata yang berarti “orang yang meminta” pada potongan hadits di atas adalah ….

 

A

الْعُلْيَا

 

B

الْمُنْفِقَةُ

 

C

السُّفْلَى

 

D

السَّائِلَةُ

 

E

 

68

Perhatikan potongan hadits berikut!

وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ

Artinya adalah ….

 

A

tangan yang di atas ialah orang yang meminta

 

B

tangan yang di atas ialah orang yang menafkahkan

 

C

tangan yang di bawah ialah orang yang menafkahkan

 

D

tangan yang di bawah ialah orang yang meminta-minta

 

E

 

69

Perhatikan lafaz berikut!

  1. هِيَ السَّائِلَةُ

     

  2. هِيَ الْمُنْفِقَةُ

 

  1. وَالسُّفْلَى

 

  1. وَالْيَدُ الْعُلْيَا

Susunan kata yang benar agar menjadi potongan hadits yang bermakna larangan meminta-minta adalah ….

 

A

4-2-3-1

 

B

1-2-3-4

 

C

2-3-4-1

 

D

3-4-2-1

 

E

 

70

Perawi hadits tentang keutamaan memberi adalah ….

 

A

Tirmidzi

 

B

Ahmad

 

C

Baihaqi

 

D

Bukhari dan Muslim

 

E

 

71

Berikut ini salah satu cara melatih diri untuk menjadi orang yang dermawan atau pemurah adalah ….

 

A

suka memberi bantuan kepada teman, saudara, dan orang yang membutuhkan dengan mengharapkan imbalan

 

B

suka memberi bantuan kepada teman, saudara, dan orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan

 

C

suka memberi bantuan kepada teman, saudara, dan orang yang membutuhkan agar dianggap orang yang dermawan

 

D

menyadari bahwa harta diperoleh dengan usaha yang keras, maka harus dihemat dan tidak boleh diberikan kepada siapapun

 

E

 

72

Berikut ini yang merupakan keutamaan bagi orang yang suka memberi adalah .…

 

A

jauh dari Allah, manusia, surga, dan dekat dengan neraka

 

B

dekat dengan Allah, manusia, surga, dan jauh dari neraka

 

C

dekat dengan Allah, manusia, surga, dan neraka

 

D

jauh dari Allah, manusia, surga, dan neraka

 

E

 

73

Potongan hadits
الْيَدُ الْعُلْيَا
artinya adalah ….

 

A

tangan di bawah

 

B

tangan di atas

 

C

tangan di samping

 

D

tangan di belakang

 

E

 

74

اَلْيَدُ اْلعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اْليَدِ السُّفْلَى
lafal yang bergaris bawah pada hadits tersebut maksudnya adalah….

 

A

orang yang meminta

 

B

orang yang memberi

 

C

orang yang kikir

 

D

orang yang rajin

 

E

 

75

Perhatikan hadits berikut ini

وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

Kata yang berarti “orang yang memberi” pada potongan hadits di atas adalah ….

 

A

الْعُلْيَا

 

B

الْمُنْفِقَةُ

 

C

السُّفْلَى

 

D

السَّائِلَةُ

 

E

 

76

Perhatikan potongan hadits berikut!

وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

Artinya adalah ….

 

A

tangan yang di atas ialah orang yang meminta

 

B

tangan yang di atas ialah orang yang menafkahkan

 

C

tangan yang di bawah ialah orang yang menafkahkan

 

D

tangan yang di bawah ialah orang yang meminta-minta

 

E

 

77

Perhatikan lafaz berikut!

  1. الْيَدِ السُّفْلَى
  2. خَيْرٌ
  3. مِنَ
  1. الْيَدُ الْعُلْيَا

Susunan kata yang benar agar menjadi potongan hadits yang bermakna memberi lebih baik dari meminta-minta adalah ….    

 

A

4-2-3-1

 

B

3-4-2-1

 

C

2-3-4-1

 

D

1-2-3-4

 

E

 

78

Agar terhindar dari perbuatan meminta-minta, kita perlu….

 

A

makan sederhana

 

B

bekerja keras

 

C

bekerja seperlunya

 

D

puasa terus menerus

 

E

 

79

Yang dimaksud “tangan di atas” pada hadits keutamaan memberi adalah ….

 

A

orang yang kesusahan

 

B

orang yang kelaparan

 

C

orang yang meminta

 

D

orang yang memberi

 

E

 

80

Sifat terpuji yang terkandung dari hadits tentang keutamaan memberi adalah….

 

A

sombong terhadap tetangganya yang miskin

 

B

meremehkan temannya yang miskin

 

C

suka membantu tetangga yang kesusahan

 

D

acuh tak acuh terhadap tetangga

 

E